NieuwsBelangrijke trends en ontwikkelingen tuinbouw

Belangrijke trends en ontwikkelingen tuinbouw

15 april 2021

Waarom is er in de tuinbouw sector zoveel aandacht voor nieuwe technieken, automatisering en natuurlijke gewasbeschermingsmiddelen? In dit artikel leggen we uit wat er gaande is in de tuinbouwsector en hoe dit de dagelijkse gang van zaken bij de verschillende kwekers raakt. Hortus Supplies International bedient kwekers wereldwijd en kijkt dus niet alleen naar Nederland en Canada maar ook naar landen in Afrika, zoals Ethiopië, Kenya en Uganda.

Belangrijkste trends en ontwikkelingen tuinbouw

De belangrijkste trends en ontwikkelingen voor onze klanten, kwekers van over de hele wereld die onder andere actief zijn in groente- en sierteelt, zijn:

  • Groeiende wereldbevolking
  • Prijsdruk en stijgende kosten
  • Voedselveiligheid en bewustwording consumenten
  • Meer en extremere ziektes en plagen

Uitdagingen tuinbouw: groeiende wereldbevolking voeden

De tuinbouwsector is aan grote veranderingen onderhevig maar elk gebied heeft met zijn eigen uitdagingen te kampen. Bepaalde landen of regio’s willen (meer) zelfvoorzienend worden en zetten daarop in met grote programma’s. Landen in het Midden-Oosten werken bijvoorbeeld al jaren aan een zelfstandige voedselvoorziening en in China wordt eraan gewerkt om elk jaar 500 hectare aan groenteteelt bij te voegen. Ook politieke en economische overwegingen dragen hieraan bij, de import van versproducten kan duur uitvallen of handelsbelangen maken dit moeilijker. Maar iedereen heeft dezelfde uitdaging: een groeiende bevolking voeden.

Tuinbouw sierteelt: rozen kwekerijen

Ook in de sierteelt heeft elk gebied zijn eigen aanpak. Rozenkwekers in bijvoorbeeld Ethiopië hebben hun kwekerij totaal anders opgezet dan een Nederlandse rozenkweker. Daar werken dagelijkse 7.000 mensen op een kas van 450 hectare terwijl we het in Nederland met een fractie van die mankracht moeten doen. Ook telen ze in de grond en is er verder weinig hoogwaardige techniek nodig om tot een mooie oogst te komen. Toch zien we dat ook Ethiopische telers door de steeds strenger kwaliteitseisen gedwongen worden te innoveren en moderne technieken toe te passen.

Een mooi voorbeeld is een nieuwe methode om de opbrengst van een rozenkwekerij te vergroten door het middel Supramino. Hiermee realiseren we tot een 6-8% hogere opbrengst per vierkante meter zonder extra arbeid en met zeer beperkte kosten. Dit middel passen we inmiddels toe bij kwekers over de hele wereld. Meer weten?

Supramino

Supramino is a fluid based on amino acids of enzymatic hydrolysis for application via the leaf. Supramino is a natural product.

Bekijk dit product

Nederlandse tuinbouwtechnieken wereldwijd toegepast

Nederland is een leidend land op tuinbouwgebied en we zien de Nederlandse methoden en technieken zich over de hele wereld verspreiden. In de eerste plaats naar Canada een land dat op tuinbouwgebied misschien wel net zo geavanceerd als Nederland. Ook daar staan efficiëntie en kwaliteit centraal. In andere regio’s worden de technieken uit landen als Nederland en Canada mondjesmaat ingevoerd nu ook daar efficiëntie en kwaliteit belangrijker worden en de regelgeving aangescherpt.

Stap voor stap begeleiding

Hortus heeft door haar jarenlange ervaring de tuinbouw een unieke kijk op de positie van de teler in de verschillende landen. Wij zijn in staat om onze ondersteuning en adviezen aan te passen aan de marktsituatie van de kweker. Dat betekent dat een kweker in Ethiopië dus een ander advies krijgt dan een kweker in Canada. En als klanten de volgende stap willen zetten? Dan hebben we genoeg voorbeelden van high-tech kwekers over hoe je de maximale opbrengst uit je teeltoppervlakte haalt.

Voedselveiligheid en bewustwording consumenten kans voor tuinbouw?

Voedselveiligheid wordt steeds belangrijker. Consumenten worden zich bewuster van de samenstelling van hun eten en stellen vragen over de herkomst en productiemethoden. De markt volgt, grote supermarkt ketens worden bijvoorbeeld steeds strenger als het gaat om de hoeveelheid residuen die op bijvoorbeeld groente mag achterblijven. Dat zorgt ervoor dat ook in de minder ontwikkelde landen de kwekers verbeteringen moeten doorvoeren. Bijvoorbeeld door niet meer chemisch te bestrijden maar dat door middel van biologische bestrijdingsmethoden te doen. Dat vraagt om andere gewasbeschermingsmiddelen, maar ook om een andere aanpak, want in plaats van ‘gewoon platspuiten’ moet er gecorrigeerd of vooruit gedacht worden.

Dit maakt dat wij breder gezien als markt, ook een andere aanpak krijgen. In plaats van een plaag te bestrijden zijn we nu steeds meer gericht op het sterker en beter maken van het gewas. Zodat de groentes minder vatbaar zijn voor ziektes en beter zullen smaken. En de consument is gelukkig bereid om daar ook wat meer voor te betalen.

Tuinbouw leert omgaan met ziektes en plagen

Het sterker en beter maken van het gewas wordt steeds belangrijker naar mate we blijven veredelen en verbeteren. Nico van der Spek stelt het als volgt:

“De wens voor optimalisatie heeft als neveneffect dat er nieuwe ziektes de kop op steken. Je balanceert als kweker altijd op het randje en net als een topsporter zit een griepje dan in een klein hoekje. Wij adviseren onze klanten daarom ook te kijken naar manieren om het gewas te versterken, ervoor te zorgen dat ze weerbaarder worden. Kwekers moeten met alle aandacht kijken naar de voedings- en gewasbeschermingsmiddelen die je gebruikt en wat deze met het gewas doen. Bijvoorbeeld op het gebied van sporenelementen en vitamines, daar is nog veel in te bereiken.”

Hygiëne in de tuinbouw

Voor de tomaten- en paprikakwekers is het ToBRFV (Tomato brown rugose fruit virus) een grote uitdaging. Het is een zeer besmettelijk virus dat nauw verwant is aan het TMV (Tabaksmozaïekvirus) en ToMV (Tomatenmozaïekvirus) en nog niet volledig te behandelen is. Een kweker met dit virus moet zijn teelt ruimen als de problemen te groot worden. Dit geeft een zeer grote bedrijfsschade.

De opkomst van dit virus zorgt ervoor dat kwekers andere hygiëneprotocollen gaan hanteren. In veel kassen zijn bijvoorbeeld hygiënestations ingevoerd, eerst moeten de handen en voeten ontsmet worden voor iemand het bedrijfspand de kas in mag. In de strengste gevallen zien we zelfs ingesteld word voor het personeel door de stations lopen voordat ze de kas in gaan. En waar voorheen mensen zonder beschermingsmiddelen door de kas liepen is het tegenwoordig normaal dat medewerkers met een wegwerp overal, haar/baardnetjes, handschoenen en,- of masker de kas in gaan. De kwekers zijn doodsbenauwd dat het virus zich openbaart in hun kas. Met goede hygiëne voorkom je dat het virus zich in jouw kas verspreid.

Er zijn een aantal middelen in staat om iets tegen het virus in te brengen maar deze middelen zijn nog niet goedgekeurd door toezichthouders. Met het oog op voedselveiligheid worden nieuwe gewasbeschermingsmiddelen uitgebreid getest en gecontroleerd.

Voor de klanten van Hortus Supplies International ligt alle aandacht op hygiëne en het versterken van het gewas. Door het gebruik van natuurlijk middelen, afgestemde voeding en de beste toevoegingen zorgen we ervoor dat het virus geen vat krijgt op de teelt en de oogst gewoon door kan gaan. Weten wat wij voor jouw kwekerij kunnen betekenen? Neem contact met ons op.

Teeltwisseling

De teeltwisseling is voor onze klanten en partners een van de belangrijkste momenten van het jaar. Helemaal in deze tijd is het essentieel dat kwekers met alle aandacht en voorbereiding dit proces in gaan. Wij schreven een compleet artikel over de teeltwisseling waarmee jij goed voorbereidt aan de slag kunt.